(019) 517 2000

Terapeuter

Psykoterapeut

Maarit Alvari

Företagshälsovårdpsykolog

 

 

Arto Svensk
Charlotta Suokas

Osteopat

 

Topias Aro-Harle
 

Osteopati är en skonsam vårdform, men vilken man kan sköta olika störningar och problem i kroppen. Vården skall aktiverna kroppens egna helande mekanismer och återställa kroppens normala balans, hållning och rörlighet. Enligt behov behandlas störningar i vävnaderna, nervsystemet och organ, men det är alltid meningen att vårda helheten och finna orsakerna till problemen. Det är t ex onödigt att vårda en sjuk nacke om spänningaroch obalans i höften är den ursprungliga orsaken till smärtan. Osteopatisk vård passar alla, från nyfödda till åldringar, för såväl akuta som kroniska problem. Med vården kan man få hjälp för bl a olika smärttillstånd, domningar, problem i nervsystemet och i blodomloppet, problem i stöd- och rörelseorganen och i magpartiet, huvudvärk osv.

Homeopat
Inge-May Lång

I homeopatin sköter man människan ur ett helhetsperspektiv beaktande både de fysiska och psykiska symtomen. Man går i genom sjukhistorien och granskar symtomens förekomst. Vården sker genom intervju, det första besöket är 1,5 h. För varje patient söker man en individuell medicin, en medicin som passar just hen i den stunden. Homeopatiska mediciner har inga bieffekter och man kan använda dem samtidigt med andra mediciner. Läkemedlen är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Vården passar för alla, från barn till äldre och även för gravida. Homeopati hjälper vid många besvär, t.ex. vid upprepade infektioner (lung-, bihåle- hals-, urinvägsinfektioner), hormonella besvär, hudproblem, allergier, hösnuva, olika värktillstånd, sömnlöshet, ångest och depressionssymtom, paniksymtom, magbesvär och dyl.

Massörer
Kenneth Jernmark

legitimerad massör

Mats Spets

legitimerad massör

OMT-Fysioterapeut
Risto Paloheimo

Lovisa Läkarstation ERGO

Drottninggatan 11
Köpmannavaruhuset  Galleria 2. vån.
07900 Lovisa

VÄXEL/ TIDSBESTÄLLNING
(019) 517 2000

ÖPPET:
må-fre: 08:00–16:00

Sommartid (1.6-31.8)

må-tors: 08:00-16:00

fre: 08:00-14:00

LABORATORIET:
må-to: 08:00–15:00
fre: 08:00–13:30