(019) 517 2000

Terapeuter

Psykoterapeut

Maarit Alvari


Företagshälsovårdpsykolog
Arto Svensk

Osteopat
Topias Aro-Harle
 

Osteopati är en skonsam vårdform, men vilken man kan sköta olika störningar och problem i kroppen. Vården skall aktiverna kroppens egna helande mekanismer och återställa kroppens normala balans, hållning och rörlighet. Enligt behov behandlas störningar i vävnaderna, nervsystemet och organ, men det är alltid meningen att vårda helheten och finna orsakerna till problemen. Det är t ex onödigt att vårda en sjuk nacke om spänningaroch obalans i höften är den ursprungliga orsaken till smärtan.

Osteopatisk vård passar alla, från nyfödda till åldringar, för såväl akuta som kroniska problem. Med vården kan man få hjälp för bl a olika smärttillstånd, domningar, problem i nervsystemet och i blodomloppet, problem i stöd- och rörelseorganen och i magpartiet, huvudvärk osv.

Homeopat
Inge-May Lång

 

I homeopatin sköter man människan ur ett helhetsperspektiv beaktande både de fysiska och psykiska symtomen. Man går i genom sjukhistorien och granskar symtomens förekomst. Vården sker genom intervju, det första besöket är 1,5 h. För varje patient söker man en individuell medicin, en medicin som passar just hen i den stunden.

Homeopatiska mediciner har inga bieffekter och man kan använda dem samtidigt med andra mediciner.
Läkemedlen är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Vården passar för alla, från barn till äldre och även för gravida.
Homeopati hjälper vid många besvär, t.ex. vid upprepade infektioner (lung-, bihåle- hals-, urinvägsinfektioner), hormonella besvär, hudproblem, allergier, hösnuva, olika värktillstånd, sömnlöshet, ångest och depressionssymtom, paniksymtom, magbesvär och dyl.

 

Sexualrådgivare
Paula Helén

I sexualrådgivning kan man behandla alla saker som hör till sexualiteten. Vare sig det gäller problem med lusten, någon funktionsstörning, sjukdomars inverkan på sexualiteten, köns- och sexuell identitet, barnlöshetsvård eller något dyl.

En läkare kan ordinera medicin för funktionsstörning och i rådgivningen kan man noggrannare behandla dess orsak och verkan.  Parförhållandet förändras oftast efter en allvarlig sjukdom, medicinering inverkar ofta här. Sexualrådgivningen är individuell, en konfidentiell och yrkesmässig växelverkan som utgår från kundens behov.”

 

Massörer
Kenneth Jernmark

legitimerad massör

Mats Spets

legitimerad massör

OMT-Fysioterapeut

Risto Paloheimo

Lovisa Läkarstation ERGO

Drottninggatan 11
Köpmannavaruhuset  Galleria 2. vån.
07900 Lovisa

VÄXEL/ TIDSBESTÄLLNING
(019) 517 2000

ÖPPET:
må-fre: 08:00–16:00

Sommartid (1.6-31.8)

må-tors: 08:00-16:00

fre: 08:00-14:00

LABORATORIET:
må-to: 08:00–15:00
fre: 08:00–13:30