(019) 517 2000
Körkortsintyg (allmänläkare)
 • Hälsointyg för körkort (moped, traktor, bil)
 • Till ansökan om ett körkort eller förnyande av ett körkort skall man bifoga ett läkarintyg för körkort.
 • Till granskningen hör syn- och hörselkontroll, blodtrycksmätning och evaluering av det allmänna hälsotillståndet.
 • Man skall ta med körkortet och glasögonen till granskningen, om sådana är i bruk.
Hälsointyg (allmänläkare)
 • Intyg för t.ex . ett arbete
Intyg för hobbydykare (Janne Lepola)
 • Till undersökningen hör minst en egen utredning om det egna hälsotillståndet, en klinisk undersökning och ett urinprov (blod, proteinoch socker). Vid behov tas röntgenbild av lungorna, spirometri och EKG.
Flygcertifikat / Medicinskt intyg (Janne Lepola)
 • Det första flygcertifikatet för yrkesflygare och flygledare görs i centret för luftfartsmedicin, hobbyflygares intyg kan göras hos oss.
 • Ett flygcertifikat skall förnyas regelbundet. Yrkesflygare, privatflygare, segellygare och kabinpersonal kan förnya det medicinska intyget hos oss.
 • För intyget tas laboratorioprover (EKG, urinprov, Hb) och synen och hörseln undersöks.
Sjömansintyg
 • Till sjömansintyget hör en av läkare gjord grundundersökning, till vilken bl. a. blodtrycksmätning, undersökning av lungor och hjärta och syn- och hörseltest hör. Dessutom testas färgseende och så tas det ett urinprov.
 • Det första sjömansintyget måste skaffas från en sjömanshälsocentral, av vilka det finns 12 stycken i Finland.
 • I brådskande fall kan det första intyget göras i Lovisa Läkarstation och är då i kraft i 3 månader. Därefter måste det följade intyget skaffas från en sjömanshälsocentral.
 • Alla sjömansläkare får förnya intygen.
Intyg för skolan
 • En del sjöfartsskolor kräver bl. a. thorax-rtg, en del gör inte det, så det lönar sig att ta med skolans brev med till mottagningen.
Strålningsintyg (Janne Lepola)
 • Arbetstagare som gör strålningsarbete klassificeras i A och B klasser. Om det i arbetet finns risk för att få en viss mängd strålning i sig (strålningsarbete klss A), t. ex. då man arbetar i ett kärnkraftverk, måste personen ha ett intyg.
 • Till undersökningen hör en allmän undersökning och granskning och notering av strålningsmängderna.

Lovisa Läkarstation ERGO

Drottninggatan 11
Köpmannavaruhuset  Galleria 2. vån.
07900 Lovisa

VÄXEL/ TIDSBESTÄLLNING
(019) 517 2000

ÖPPET:
må-fre: 08:00–16:00

Sommartid (1.6-31.8)

må-tors: 08:00-16:00

fre: 08:00-14:00

LABORATORIET:
må-to: 08:00–15:00
fre: 08:00–13:30