(019) 517 2000

Lokal kännedom som styrka

Pålitlig och målinriktad verksamhet för att främja hälsa, välmående och säkerhet.
Vi erbjuder förebyggande verksamhet och flexibla sjukvårdstjänster i Lovisa och i Östra Nyland, som baserar sig på arbetsplatsernas och företagarnas behov.

Med ett tätt samarbete och med en verksamhetsplan som är gjord tillsammans med kundföretaget skapar man förutsättningar för att stöda personalens hälsa och arbetsförmåga effektivt. Med rätt riktade åtgärder vid rätt tidpunkt strävar vi efter att minska personalens sjukfrånvaron och att förhindra tidiga sjukpensioneringar. Vi förbinder oss att främja kundföretagets strategiska mål. På detta sätt drar både personalen och företaget nytta: företagets resultat förbättras och personalens tillfredsställdhet ökar. Vi förverkligar stödjandet av arbetsvälmåendet och arbetshälsovården med ett multiprofessionellt team. I vårt företagshälsovårdsteam finns företagsläkare, företagshälsovårdare, arbetsfysioterapeut och arbetspsykolog.

Samarbetet med läkarstationens allmän- och specialläkare garanterar en snabb tillgång till vård.

Företagshälsovårdens kundförfrågan 2018>>

Anställningsundersökning förhandsblankett

Vänligen skriv ut blanketten och fyll i innan besöket.


Lotten Nyström

företagshälsovårdare
(avtal, nya kunder)
lotten.nystrom@loviisanlaakariasema.fi
tel. (019) 517 2000


Arto Svensk

företagshälsovårdpsykolog
tel. (019) 517 2000


Leena Olsén

företagshälsovårdare
(partnerskapsavtal)
leena.olsen@loviisanlaakariasema.fi
tel. (019) 517 2000


Mari Ahoranta

företagshälsovårdare
mari.ahoranta@loviisanlaakariasema.fi
tel. (019) 517 2000

Företagshälsovårdens kundförfrågan 2018

I slutet av förra året gjorde vi en kundförfrågan bland våra företagshälsovårdskunder. Svarsprocenten var ganska låg, men svaren vi fick var mycket bra. Skalan var 1-5 och vårt allmänna vitsord var 4,61. Vår innovationsförmåga och förnybarhet kunde vara bättre, där var värdet 3,87. Däremot värdesattes det praktiska arbetet med företagshälsovårdaren och företagsläkaren högt, där var genomsnittsvärden 4,63 och 4,55, ypperliga alltså.

Kommentarer i svaren (fritt översatt): ”Jämfört med stora kedjor är Ergo en human och flexibel läkartjänst.” ”Som absolut trumfkort vänlig, sin kund kännande, hjälpsam och flexibel service, vilken täcker grundsjukdomarna bra.” ”Snäva öppethållningstider är ibland ett hinder.” ”Lokal och pålitlig, för att den inte är en stor kedja, som bara inkasserar. Företagshälsovården är en sektor, där man lätt betalar för ”luft”, men inte i Ergo. Där erbjuds man inte onödiga saker, utan man sköter rätta saker vid rätt tidpunkt.” ”Många års erfarenhet och har fungerat bra.” Alla områden fungerar mycket bra.”